Knjižnica "Portić"

Knjižnica "Portić"

Knjižnica Udruge "Portić" broji više od 1500 naslova stručne i dječje literature namijenjene našim članovima, korisnicima i volonterima, posebice tetama i barbama pričalicama. Knjižnica je otvorena u ožujku 2012. godine.

Knjižnicu vodi volonterka Drina Franović od koje se u svakom trenutku može zatražiti savjet u vezi literature.

Knjige se mogu posuditi svakoga ponedjeljka od 16.30 do 18.30 sati.