Donacije

Donacije

Provedba različitih programa i aktivnosti Udruge Portić iziskuje znatna novčana sredstva stoga bi bez brojnih donacija održivost Udruge bila nemoguća.

Uz uvijek potrebna financijska sredstva, od velike koristi su nam i:

  • medicinska oprema za tete i barbe pričalice potrebna za odlazak djeci na Zavodu za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku,
  • tkanine i ostali materijali za kreativne radionice,
  • dječja i stručna literatura, didaktički materijal,
  • uredski i higijenski materijal,
  • školski pribor (bilježnice, blokovi, drvene bojice, pastele, plastelin i sl.),
  • keksi, čajevi i grickalice za osvježenje djece i volontera,
  • papir za origami.

PODACI ZA DONACIJE UDRUZI "PORTIĆ":

IBAN Udruge: HR0424020061100477178
OIB Udruge: 03827102663

Za donacije u naturi kontaktirajte nas na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podsjećamo Vas da u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/2004, Čl. 7, St. 7) doniranjem ostvarujete porezne olakšice. Darovanjima (...) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovane, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.