Uto, 25.01.2022. 17:55
Pripovjedač/ica priča za laku noć

Pripovjedač/ica priča za laku noć

Program "Pripovjedač/ica priča za laku noć" – "Tete i barbe pričalice" provodi se u KBC-u Rijeka na lokalitetu Kantrida i to kontinuirano od studenoga 2009. godine na Zavodu za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku, od listopada 2012. na Klinici za dječju kirurgiju i Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dječje dobi, od siječnja 2015. godine na Zavodu za kardiologiju, pulmologiju, reumatologiju, alergologiju i imunologiju te od ožujka 2017. na Zavodu za neurologiju i dječju psihijatriju.

3,4 uči, sad

3,4 uči, sad

3,4 UČI, SAD – projekt osnaživanja učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj započeo je s provođenjem 2019. godine. Osmišljen je kao odgovor na potrebe učenika za ostvarivanje uspješnog učenja i to kroz njegov emocionalni razvoj te razvoj njegova kritičkoga mišljenja.

Trg svete Barbare djeci

Trg svete Barbare djeci

Projekt "Trg svete Barbare djeci" odvija se u sklopu "Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture". Riječ je o programu Civilne inicijative kojom se podržavaju projekti građana koji unaprjeđuju lokalnu zajednicu društvenom, umjetničkom i kulturnom akcijom te potiču aktivno sudjelovanje građana u oblikovanje kulturnog i društvenog života.