Čet, 18.07.2024. 09:50

3,4 uči, sad

3,4 uči, sad

3,4 uči, sad – program osnaživanja učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj započeo je s provođenjem 2019. godine.

Osmišljen je kao odgovor na potrebe učenika za ostvarivanje uspješnog učenja i to kroz njegov emocionalni razvoj te razvoj njegova kritičkoga mišljenja. U programu se naglašava važnost razvoja kompetencije učiti kako učiti, koja uključuje kako kompetencije kritičkog mišljenja, tako i emocionalne kompetencije. Navedeno doprinosi poticanju kreativnog i inovativnog potencijala učenika.

Provedbom programa želimo osnažiti učenike i pružiti im podršku u učenju kojom bi se ostvarivali dugoročni ciljevi usmjereni na aktivni i kritički pristup učenju, razvoj učenikove samostalnosti i odgovornosti u učenju, interesa za učenje te njegova pozitivnog emocionalnog razvoja (koje uključuje primjerice razvoj pozitivne slike o sebi kao učeniku).

Takav pristup uključuje razvoj strategija uspješnog učenja, kritičkog mišljenja učenika, ali i njegova afektivnoga (emocionalnog) razvoja, što se nadovezuje na prethodni projekt Mislimo srcem koji je provodila Udruga "Portić" proteklih godina. Naime, tijekom provođenja toga projekta pokazala se potreba da djeci polaznicima radionica nerijetko osim podrške u razvoju emocionalnih i socijalnih vještina treba i podrška u učenju što je opet sve međusobno uvjetovano.

Program financiraju Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka
Grad Rijeka: Projekt 3,4 uči, sad: projekt osnaživanja učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj

Voditeljica programa: Vlasta Tibljaš


PRIJAVA UČENIKA ZA PROGRAM:

Prijave su zatvorene.


PRIJAVA STUDENATA ZA VOLONTIRANJE:

Prijave su zatvorene.