Čet, 29.09.2022. 14:06

Čitko, projekt razvijanja čitalačke kompetencije

Čitko, projekt razvijanja čitalačke kompetencije

Čitanje je osnovna kompetencija uspješnog života i intelektualnog razvoja svakog pojedinca i osnova je za svladavanje svih ostalih kompetencija. Isto tako čitanje je i vještina koja se uči, a neotklonjene poteškoće u procesu učenja čitanja dovode do nezadovoljstva, pada samopouzdanja učenika i slabijeg akademskog uspjeha.

Čitko, projekt razvijanja čitalačke kompetencije, nastao je kako bi pridonio rješavanju problema nedovoljne čitalačke kompetencije učenika po završetku razredne nastave i provodi se od listopada 2021. godine. Učenici su uključeni u online/uživo radionice pod vodstvom volontera studenata logopedije i studenata smjerova bliskih problematici projekta i to za vrijeme trajanja nastavne godine. Cilj radionica je identificirati poteškoće u čitanju, bogatiti učenikov vokabular, usmjeravati na njegovanje kulture čitanja, na otkrivanje kulturne baštine (čitanje nastavnih i izvannastavnih tekstova) i poticati na ciljano sadržajno i vremensko korištenje digitalnih medija. Navedene aktivnosti usavršavaju čitalačku kompetenciju i podržavaju njen nesmetan razvoj u vrlo bitnom periodu školovanja.

Projekt se provodi u suradnji s Dječjim odjelom Stribor Gradske knjižnice Rijeka, Dječjom kućom iz Rijeke i Studijem logopedije iz Rijeke.

Voditeljica projekta: Vlasta Tibljaš


Do daljnjega učenike upisujemo na listu čekanja radi velikog broja zainteresiranih:

Ispunite obrazac (Google Forms): https://forms.gle/DRKyyAVdJYyjd7fs9


PRIJAVA STUDENATA ZA VOLONTIRANJE:

Ispunite obrazac (Google Forms): https://forms.gle/UPSLm5EFCEmKjXe3A