SUPPORT – SUstavna Podrška za POdršku RodiTeljstvu

Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" iz Rijeke zajedno s partnerima: Centrom za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" iz Zagreba i Udrugom "Korak dalje" iz Daruvara započela je s provedbom projekta "SUPPORT – SUstavna Podrška za POdršku RodiTeljstvu".

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 641.089.32 kuna.

U okviru projekta, u razdoblju do veljače 2016. godine, provodit će se aktivnosti kojima je cilj jačanje učinkovitosti i sposobnosti organizacija civilnog društva u pružanju podrške roditeljstvu kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete provedbe programa "Rastimo zajedno" i "Rastimo zajedno PLUS".

Ishodište programa "Rastimo zajedno" je pravo svakog djeteta na roditeljski odgoj koji je u njegovom najboljem interesu, a pritom se ističe pravo roditelja da dobije odgovarajuću pomoć društva u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti, a razvijen je unutar Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici u okrilju Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo "Prve 3 su najvažnije!" Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

Projektom će se educirati stručnjaci iz organizacija civilnog društva koje se bave podrškom roditeljstvu za vođenje interne supervizije rada provoditelja programa "Rastimo zajedno" i "Rastimo zajedno PLUS". Supervizija je važna u profesionalnom razvoju svih onih koji neposredno rade s ljudima i jedan od ključnih načina osiguranja razvoja organizacija i pružanja kvalitetne podrške roditeljstvu.

Kako bi se osigurala visoka i stabilna razina kvalitete u provedbi programa podrške roditeljstvu izradit će se publikacija "Minimalni standardi i pokazatelji kvalitete provedbe Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS u organizacijama civilnog društva" koja će omogućiti udrugama da roditeljima ponude kvalitetne programe u skladu s propisanim standardima, vodeći se pri tome pisanim materijalima.

S ciljem poticanja i jačanja međusektorske suradnje i dijaloga svih zainteresiranih strana, u okviru projekta održat će se okrugli stol kao i stručna konferencija na kojoj će biti prezentirani rezultati provedbe projekta.

U projekt su uključeni članovi organizacija civilnog društva s područja: Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Splitsko-dalmatinske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Istarske županije i Grada Zagreba.

Projektom "SUPPORT" želi se postići široka dostupnost, održivost te visoka kvaliteta programa "Rastimo zajedno" i "Rastimo zajedno PLUS" koji se provode u organizacijama civilnog društva.

Pogledajte vijesti: