Čet, 18.07.2024. 09:39

Tjedan retro igara: Krokodile, krokodile smijemo li prijeći rijeku?

Tjedan retro igara: Krokodile, krokodile smijemo li prijeći rijeku?

Igra je namijenjena igračima svih uzrasta, a što ih ima više, zanimljivija je. Određujemo teren za igru tako da kredom crtamo rijeku široku otprilike 3 metra i startnu liniju. Na startu su igrači, a u rijeci je jedno dijete, tj. krokodil. Igrači pitaju: "Krokodile, krokodile – smijemo li prijeći rijeku?". Krokodil im odgovara: "Samo ako imate ružičastu/plavu/žutu/smeđu... boju". Oni koji imaju tu boju na sebi, nesmetano prelaze rijeku dodirujući tu boju. Oni koji nemaju, pokušavaju prijeći rijeku, a da ih krokodil ne ulovi. Onaj tko je ulovljen postaje novi krokodil.
Potrebno: kreda