Čet, 18.07.2024. 09:57

1 za SVE − psihosocijalna podrška za jednoroditeljske obitelji

1 za SVE − psihosocijalna podrška za jednoroditeljske obitelji

Jednoroditeljska obitelj je ona u kojoj živi dijete/djeca s jednim roditeljem koji sam skrbi o djetetu/djeci i sam ga/ih uzdržava. S obzirom na suvremenu životnu situaciju i uvjete, što je vidljivo iz dostupnih statističkih podataka, udio jednoroditeljskih obitelji u RH u konstantnom je porastu. Također, istraživanja pokazuju da jednoroditeljske obitelji spadaju u rizičnu skupinu, odnosno skupinu koja ima veći rizik od siromaštva, obrazovnih problema i zdravstvenih problema uključujući i mentalno zdravlje (Subotić Šogorić, Vuletić, 2018). Rizik jednoroditeljskih obitelji od siromaštva iznadprosječan je u gotovo svim europskim zemljama, a stope siromaštva djece u jednoroditeljskim obiteljima četiri su puta veće od onih u dvoroditeljskim obiteljima (Šućur, 2001; prema Raboteg-Šarić, 2003). Slijedom navedenog, sve većem broju jednoroditeljskih obitelji zbog visoke stope rizika od siromaštva i narušenog mentalnog zdravlja nužna je besplatna psihosocijalna podrška. Provođenjem projekta 1 za SVE udruga pruža takvu podršku, dakle osnažuje kapacitete i roditeljske kompetencije jednoroditeljskih obitelji u nošenju sa svakodnevnim situacijama i izazovima roditeljstva kako bi postali osnaženi i samopouzdani u svojoj roditeljskoj ulozi. Konkretno, korisnicima se nudi besplatno sudjelovanje u grupama podrške u trajanju od 8 susreta po 90 minuta kao i u daljnjem individualnom savjetovanju. Voditeljice grupa podrške su Anja Kučan Buterin i Marina Marghetti, edukantice geštalt psihoterapije pod supervizijom. Grupe podrška imaju višestruke dobrobiti: članovi uočavaju da nisu sami, da ima ljudi koji su u istoj/ili sličnoj situaciji, međusobno si daju podršku i rješenje za konkretne probleme, dobivaju uvid u situaciju iz različitih perspektiva, dobivaju emocionalnu podršku i razumijevanje kroz procese prihvaćanja i osvještavanja. Također, opća dobrobit roditelja i smanjenje osobnog stresa vodi općoj dobrobiti djeteta i zdravom, poticajnom, podražavajućem i pozitivnom odnosu u jednoroditeljskoj obitelji što je temelj zdravom društvu u općem smislu. Važno je napomenuti i da su za vrijeme trajanja grupe podrške, ako roditeljima bude potrebno, organizirane kreativne radionice za njihovu djecu koje im pružaju aktivno provođenje vremena i razvijanje kompetencija.

Grupe podrška s radom počinju u listopadu 2022. godine.

Projekt se provodi uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Primorsko-goranske županije.

Voditeljica projekta: Marina Marghetti


PRIJAVE NA PROJEKT "1 ZA SVE":

Ispunite obrazac (Google Forms): https://forms.gle/18VrUhUPAtUyo6dSA